top of page

Group

Public·2 members

Thư trả lời của Bộ Ngoại Giao Canada gởi Liên Hội Người Việt Canada về việc trưng cầu dân ý ở biển Đông. Trong thời gian vừa qua, Liên Hội người Việt Canada đã cùng làm việc với Viện Việt Nam Dân Chủ (Hoa Kỳ), trưng cầu dân ý về việc tố cáo Trung Cộng xâm phạm biển Đông. Đại diện nhiều tổ chức trên thế giới đã gởi thư đến Quốc Hội và lưỡng viện Canada, Ban Điều Hành đã nhận rất nhiều thư trả lời.

Đây là lá thư trả lời mới nhất của ông Marc Garneau, P.C., M.P., ông mới lên nhậm chức bộ trưởng bộ Ngoại giao Canada. Ông Marc Garneau là người Quebec, từng là phi hành gia không gian ở NASA trước khi làm chính trị. Hiếm khi một Ngoại trưởng viết cho Liên Hội Người Việt Canada một thư dài và nhiều chi tiết như thế. Chúng tôi rất hân hạnh chuyển tiếp đến quý vị để tường.

Mọi chi tiết và phát biểu liên hệ tới việc tố cáo Trung Cộng xâm phạm biển Đông, xin mời vào xem cuốn báo e-book "30 tháng Tư, 2021" của Liên Hội, từ trang 80 tới trang 89. https://fliphtml5.com/xkoc/fuzn

Chân thành cảm ơn, Liên Hội Người Việt Canada


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page